Categories
News

ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการ จัดฟันแบบใส invisalign !

ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการ จัดฟันแบบใส invisalign ! การจัดฟันนั้น หลังจากที่เข้ารับการรักษาแล้ว ก็อาจจะส่งผลข้างเคียงให้กับช่องปากของคุณ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะจัดฟันแบบไหน ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะร่างกายของเราและช่องปากของเรายังไม่ชินกับการที่มีเครื่องมืออยู่ภายในช่องปากตลอดเวลา การจัดฟันแบบใส invisalign ก็เช่นเดียวกัน ในช่วงที่ใส่อุปกรณ์ไปแรกๆ ช่องปากก็อาจจะยังไม่ปรับตัว หรือยังไม่เข้าที่นั่นเอง

ซึ่งเมื่อเราได้ทำการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปาก โดยเฉพาะการ จัดฟันแบบใส invisalign เมื่อใส่เครื่องมือไปในช่วงแรกๆ ช่องปากยังไม่ปรับตัว ทำให้ผลิตน้ำลายมากกว่าปกติ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาก็ต้องปรับตัวให้ชินเช่นกัน แต่วิธีการแก้ปัญหาผลข้างเคียงนี้ แก้ได้ ด้วยการดื่มน้ำให้มากๆ ซึ่งการดื่มน้ำจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ และหลังจากนั้น เมื่อเครื่องเข้าที่ดีแล้ว ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือได้แล้ว ก็จะทำให้ช่องปากและฟันของคุณสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเดิม

ซึ่งการจัดฟันทุกรูปแบบ มักจะมีปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยที่บางกรณีอาจจะทำให้พูดไม่ชัดบ้าง หรือเกิดแผลในช่องปากบ้าง ก้ไม่ต้องตกใจ เพราะมันเป็นเรื่องที่ปกติมาก เพียงแต่หลังจากที่เข้ารับการจัดฟันเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อให้มีผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการใช้งานของฟันที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจอีกครั้ง