Categories
News

ประธานาธิบดีวิลเลียม รูโตเรียกร้องให้ปลดหนี้ในแอฟริกา

ประธานาธิบดีวิลเลียม รูโต เรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยและผู้ให้กู้ทั่วโลกทบทวนหนี้ที่เป็นหนี้ของประเทศในแอฟริกาที่ยากจนกว่า ขณะกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์ก ประธานาธิบดีเคนยากล่าวว่าภาระการชำระหนี้ที่หนักหน่วงทำให้สูญเสียผลประโยชน์จากการพัฒนาในทวีปนี้ ประเทศในแอฟริกาต้องเผชิญกับความขัดแย้ง

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคบ้านเกิดของเราทางตะวันออกและแตรแห่งแอฟริกากำลังรับภาระจากความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาของภูมิภาค” นายรูโตกล่าวกับคณะผู้แทน การเรียกร้องให้ปลดหนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายประเทศในแอฟริกาแสดงความกังวลต่อน้ำหนักของการชำระหนี้ ปีที่แล้ว เคนยาใช้เงิน 6.5 พันล้านดอลลาร์ (5.8 ปอนด์) เพื่อชำระหนี้ ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังของประเทศ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ที่รัฐบาลเก็บมาได้ การชำระหนี้ให้แก่ประเทศร่ำรวยและองค์กรต่างๆ เช่น IMF และธนาคารโลกได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศในแอฟริกา โดยผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าการชำระเงินดังกล่าวอาจทำให้การพัฒนาหยุดชะงัก เมื่อเร็ว ๆ นี้ แซมเบียได้รับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1.3 พันล้านดอลลาร์จาก IMF เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้ประเทศในแอฟริกาตอนใต้สามารถเจรจาต่อรองหนี้ใหม่ได้