Categories
News

คุณอยู่ทีมไหนในการสมัครบัตรเครดิต?

คุณอยู่ทีมไหนในการสมัครบัตรเครดิต? การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้ก่อน โดยจะเป็นการยืมจากธนาคารผู้อนุมัติบัตรเครดิตให้กับเรา ดังนั้น ในส่วนของธนาคารก็จะต้องค่อนข้างแน่ใจว่าจะได้รับชำระเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และในส่วนของผู้ใช้บัตรเครดิต หากไม่ชำระตามกำหนดก็จะเกิดดอกเบี้ย หรือหากเกินกำหนดไปนานๆ เข้า ก็จะเกิดเป็นหนี้สินที่พอกพูนขึ้นมาเลยค่ะ ซึ่งก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตสักใบ เรื่องหลักๆ ที่ธนาคารจะพิจารณาก็คือ ความสม่ำเสมอของรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของเราเป็นสำคัญ